Az Ügyfélszolgálat a weboldalon közzétett nyitvatartási időben áll ügyfelei rendelkezésére, a személyes félfogadás is biztosított.

Változás esetén ügyfeleinket haladéktalanul tájékoztatjuk weboldalunkon keresztül. Kérjük, irodánkba mindig maszkban érkezzen és azt az ügyintézés során megfelelő módon - az orrot és a szájat is eltakarva - viselje!

Tisztelt Ügyfelünk!

A Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából Társaságunk látja el operatív kezelői feladatokat, melyekhez kapcsolódó megkeresését az alábbi módokon teheti meg:

 • Elektronikus úton: a kiválasztott formanyomtatványt és a szükséges mellékleteket az ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu e-mail címre megküldve.
 • Postai úton a szükséges dokumentumokat a 1518 Budapest  Pf. 86. címre kell elküldeni.
 • Személyesen ügyfélszolgálatunkon az 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. szám alatt (Bejárat a Fraknó utca felől).

A pandémiás helyzetre való tekintettel kérjük lehetőség szerint elektronikus úton juttassák el kérelmeiket Társaságunkhoz.

A postai vagy személyes úton leadott kérelmek mellé CD-n, DVD-n vagy pendriveon mellékelni kell digitálisan is a beadott terveket. (A pendrive a fájlok lementését követően a terv beadásakor visszaadásra kerül.)

A terveket digitálisan szükséges benyújtani, de a szakterületek a terv digitális áttekinthetőségétől illetve egyéb szakmai szempontoktól függően papíron is bekérhetik a tervcsomagot.

A tervcsomagok mellé minden esetben az alábbi linkeken található kérelem űrlapok egyikét kitöltve, és aláírva csatolni szükséges:

A jóváhagyott, és pecsételt terveket társaságunk e-mailen vagy postai úton küldi meg a kérelmezőknek.

A közútkezelői hozzájárulások kiadásának részletes szabályait a 34/2008 (VII. 15.) F.k.gy. rendelet tartalmazza.

A stratégiai jellegű közútkezelői feladatokkal, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxiszolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos megkereséseikkel a BKK Zrt-hez fordulhatnak.

Elektronikus ügyintézés
 • Kérjük, hogy a kezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtása során a szükséges dokumentumokat papír helyett kizárólag pdf formátumban, a kitöltött kérelem-űrlappal együtt (lehetőség szerint szintén pdf formátumban) juttassák el ügyfélszolgálatunk részére az ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu e-mail címre. Azon kérelmezők számára, akik a terveket nem tudják elektronikus úton benyújtani, továbbra is biztosított a papír alapú ügyintézés, a vonatkozó előírások alapján. Ez esetben a kitöltött kérelem űrlapot és a papír alapú terveket személyesen vagy postai úton kell eljuttatni Társaságunk részére, a digitális mellékletekkel együtt. Személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálat munkatársai pendrive-ról is le tudják menteni a benyújtásra szánt dokumentumokat (az adathordozó a helyszínen visszaadásra kerül), postázás esetén viszont CD lemez használata javasolt.
 • Amennyiben hiánypótlás kerül beküldésre, kérjük, minden esetben tüntessék fel, hogy a beküldött dokumentumokat melyik ügyhöz kérik csatolni (ügyfélszolgálati azonosító szám vagy pontos adatok megadása szükséges: kérelem típusa, helyszín, beruházó vagy tervező neve, projekt megnevezése).
 • A hiányosan kitöltött kérelmeket nincs lehetőségünk befogadni, azokat hiánypótlásra visszaküldjük a kérelmezőnek.
 • Munkatársaink az e-mailben beérkező kérelmekkel, hiánypótlásokkal kapcsolatban mindig visszajelzést küldenek ügyfeleink részére.
 • A közútkezelői hozzájárulások kiadásának részletes szabályait a 34/2008 (VII. 15.) F.k.gy. rendelet tartalmazza.
A kezelői hozzájárulás kérelem mellé csatolandó:
 • Műtárgy alaprajz, a pavilon megjelölésével.
 • A pavilonokat ellátó víz, villany és szennyvíz vezetékek megvalósulási terveit a csatlakozástól a helyiségekig.
 • A Budapest Közút Zrt.-vel kötött víz- és csatorna használatra vonatkozó szerződést, illetve az utolsó kiegyenlített számla másolatát.
 • A vezetékek paramétereit (átmérő, ivóvíz, szennyvíz, nyomott vezeték-e, stb).
 • Nyilatkozat a hulladékot és a veszélyes hulladékot ki és hogyan szállítja el, ezeknek a szerződéseit kérjük bemutatni!
 • Nyilatkozat az éghető anyagok tárolásáról, valamint ezek mennyiségéről is (friss és fáradt olajra).
 • Nyilatkozat hogy a pavilonok dolgozói wc használatot hogyan, hol oldják meg! Kérjük a nyilatkozatban külön kitérni az eü könyves és nem eü könyves wc használatra is!
 • Mindegyik pavilonra vonatkozó utolsó érintésvédelmi és az elektromos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának megfelelőségét igazoló jegyzőkönyveket.
 • A működéshez kiadott, érvényes, meglévő engedélyek, szerződéseket másolatát.